Kategorie

Lang

Lange Raumwinkelstücke und Rohlinge zum Herstellen von langen Raumwinkelstücken
Kugelrohling, lang, ThermoFit Pro
Produkt-ID: 626107-6022-000
L43,0
ML35,0
Sofort verfügbar
Winkelstück lang, W1 000,0°; W2 000,0°, ThermoFit Pro
Produkt-ID: 626107-6022-279
L43,0
ML35,0
Kurzfristig verfügbar
Winkelstück lang, W1 000,0°; W2 010,0°, ThermoFit Pro
Produkt-ID: 626107-6022-201
L43,0
ML35,0
Kurzfristig verfügbar
Winkelstück lang, W1 000,0°; W2 020,0°, ThermoFit Pro
Produkt-ID: 626107-6022-169
L43,0
ML35,0
Kurzfristig verfügbar
Winkelstück lang, W1 000,0°; W2 030,0°, ThermoFit Pro
Produkt-ID: 626107-6022-030
L43,0
ML35,0
Kurzfristig verfügbar
Winkelstück lang, W1 000,0°; W2 045,0°, ThermoFit Pro
Produkt-ID: 626107-6022-045
L43,0
ML35,0
Kurzfristig verfügbar
Winkelstück lang, W1 000,0°; W2 060,0°, ThermoFit Pro
Produkt-ID: 626107-6022-060
L43,0
ML35,0
Kurzfristig verfügbar
Kurzfristig verfügbar
Winkelstück lang, W1 090,0°; W2 010,0°, ThermoFit Pro
Produkt-ID: 626107-6022-226
L43,0
ML35,0
Kurzfristig verfügbar
Winkelstück lang, W1 090,0°; W2 015,0°, ThermoFit Pro
Produkt-ID: 626107-6022-202
L43,0
ML35,0
Kurzfristig verfügbar